بازاریابی و فروش

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

mashhadhost

wordpres training

joomla training

marketing request


freeapar telegram

 

یک بازاریاب موفق روی خواست مشتری تمرکز می کند یا روی نیازمشتری؟

یک بازاریاب موفق روی خواست مشتری تمرکز می کند یا روی نیازمشتری؟
چرا این موضوع خیلی مهمه ؟؟!!
چون درک صحیح این موضوع در کسب وکارتان تاثیر بسزایی خواهد داشت  
قبل از هر چیز باید بدانیم فرق نیاز مشتری (need)و خواست مشتری(want) در چیست؟
بعنوان مثال شما دوتا مشتری دارید که هر دو گرسنه هستندرفع گرسنگی نیاز هر دو مشتری است ولی خواست هر مشتری برای رفع گرسنگی متفاوت است یک مشتری شاید با نان و پنیر این نیازش برآورده شود و دیگری با کباب بره،

در اینجا رفع گرسنگی نیاز هر مشتری است و نون پنیر و کباب بره خواست متفاوت دوتا مشتری .
نیاز بیان‌کننده‎ی حالت محرومیت احساس شده در فرد است،
اما خواسته در اصول بازاریابی ، شکل و نحوه‌ برآورده کردن یک نیاز است
درک بین خواسته‌ها و نیازهای مشتری، کلید اصلی موفقیت در کسب‌وکار است
اغلب آن‌چه مشتری می‌خواهد با آن‌چه که بدان نیاز دارد متفاوت است


اما یک بازاریاب موفق روی کدام یک تمرکز می‌کند؟

دراین فیلم ویدئویی شما به جواب این سوال مهم پی خواهید برد.

 
 
 

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

 

 

 

mashhadhost

wordpres training

joomla training