راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

mashhadhost

wordpres training

joomla training

marketing request


freeapar telegram

 

آموزش لینک به لیست مجموعه ها

هدف :

آموزش لینک به لیست مجموعه ها

لزوم لینک به لیست مجموعه ها درچه مواقعی اتفاق می افتد؟

وقتی شما لیستی از یک مجموعه دلخوا ه بطور مثال آموزش اکسس را آماده کرده اید و میخواهید دریک مطلب ویا در قسمتی از وب سایتتان به این موضوع اشاره کنید می توانید براحتی با استفاده از این لینک به کاربران این لیست مجموعه را نشان دهید

چگونه می توان لینک به لیست مجموعه ها را انجام داد ؟

درویدئوی زیر شما لینک به لیست مجموعه دلخواهتان را یاد خواهید گرفت

 

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

 

 

 

mashhadhost

wordpres training

joomla training