راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

mashhadhost

wordpres training

joomla training

marketing request


freeapar telegram

 

آموزش درج نام مستعار در جوملا

هدف :

آموزش درج نام مستعار در جوملا

چرا باید درج نام مستعار در جوملا یاد بگیریم؟

دربرخی موارد پیش می آید که مامی خواهیم منویی ایجاد کنیم که کاربر بتواند سریع به صفحه لصلی سایتمان بازگردد در این مواقع می توان نوع منو را از نوع مستعار انتخاب کرد

چگونه میتوان منویی مستعاری در جوملا ایجاد کرد؟

در ویدئوی آموزشی زیر شما یاد می گیرید منوی مستعار دلخواهتان را ایجاد کنید

 

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

 

 

 

mashhadhost

wordpres training

joomla training