راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

mashhadhost

wordpres training

joomla training

marketing request


freeapar telegram

 

آموزش نصب یک ماژول جدید

هدف :

آموزش نصب یک ماژول جدید

دلیل اهمیت نصب ماژول ها در چیست؟

به فرض مثال شما می خواهید در یک موقعیت دلخواه ماژول تاریخ شمسی را روی سایتتان نصب کنید تاوقتی کاربران به وب سایت شما می آیند بتواند تاریخ را ببینند برای اینکار نیاز دارید که افزونه مربوط به تاریخ شمسی رادانلود کنید و سپس روی وب سایتتان آپلود کنید و در موقعیت دلخواهتان نصب کنید تا کاربران براحتی بتوانند تاریخ هر روز را ببینند

چگونه می توان این کار را انجام داد ؟

درویدئوی آموزشی زیر شما بانحوه نصب ماژول تاریخ شمسی روی وبسایتتان آشنا خواهید شد  

 

brand training

learn the fundamentals of online marketing moobmoo

busines training

 

 

 

mashhadhost

wordpres training

joomla training