آموزش و خدمات مشاوره ای

marketing request


freeapar telegram

 

محمدرضا اخوان (مشاور در زمینه تكنولوژی و استراتژی شهرهای هوشمند)

دانلود رزومه