راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

register for recive training

 ((آموزش طراحی سایت ارزان))

آموزش پیوند فایل pdf در جوملا

هدف :

آموزش پیوند فایل pdf در جوملا

چرا باید ساخت پیوند یا لینک در جوملا یاد بگیریم؟

دربرخی موارد هنگام نوشتن مطلب لازم می شود که به یک فایل pdf که ازقبل تهیه شده اشاره کنید تا مخاطب شما با کلیک روی  این فایل به محتوای آن دسترسی وآن را دانلود کند

چگونه میتوانید لینک به فایل PDF را در مطالبتان ایجاد کنید ؟

درویدئوی زیر ما شما رابا نحوه انجام اینکار آشنا می کنیم

 

نوشتن دیدگاه