مدل کسب و کار

 

3 سوال مهم که باید در طراحی استراتژی مشتری به آنها پاسخ داده شود

پاسخ به این سه سوال به شما کمک می کند که مشتریانتان رابدرستی هدف گیری کنید دراین فایل صوتی که برگرفته از دوره آموزشی ویدوئویی اصول و مبانی بازاریابی اینترنتی لیندا می باشد شما را بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهم کرد. بعد از اینکه استراتژی کسب و کارتان را طراحی کردید نوبت به طراحی استراتژی مشتریانتان می رسد برای طراحی استراتژی مشتری شما حتما باید به سه سوال مهم پاسخ دهید زیرا که عدم پاسخگویی به این سه سوال باعث خواهد شد که زمان وهزینه زیادی را بیهوه تلف کنید در فایل صوتی زیر من شما را با این سه سوال مهم ونحوه پاسخگویی به آنها آشنا خواهم کرد.

   

Подробнее на сайте: http://pro-java.ru http://live-code.ru http://hardcomputer.ruhttp://codingway.ruhttp://collect-pc.ruGo to top of pagehttp://build-biz.ru http://collect-computer.ruhttp://computermonster.ruhttp://python-3.ruGo to top of pagehttps://python-scripts.comGo to top of pagehttp://run-pc.ru http://pythonlearn.ru https://themes-wp.orghttp://hightechcomp.ruGo to top of pagehttp://gromder.net