راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

freeapar telegram

marketing advertising

mashhadhost

training package by WordPress

 

آموزش ایجاد زیر منوها در جوملا

هدف :

آموزش ایجاد زیر منوها در جوملا

چرا باید زیر منو ها را در وب سایتمان داشته باشیم ؟

بعد از اینکه یاد گرفتیم چگونه منوهای اصلی رابسازیم نوبت به ساخت زیرمنو می رسد زیرمنو به ما کمک می کند تا دسته بندی بهتری وریز تری از سایتمان را به کاربران وب سایتمان نشان دهیم

چگونه میتوان زیر منو برای منوهای اصلی سایت ایجاد کرد؟

در ویدئوی زیر شمایاد خواهید گرفت که چگونه می توان زیر منویی برای  منوی درباره ما ایجاد کرد