راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

freeapar telegram

marketing advertising

mashhadhost

training package by WordPress

 

آموزش سفارشی کردن بلاگ در جوملا

هدف :

آموزش سفارشی کردن بلاگ در جوملا

چرا باید مجموعه بلاگمان را سفارشی یا تنظیم نماییم ؟

بعد ازاینکه یاد گرفتیم چگونه می توانیم مجموعه بلاگ بسازیم نوبت به آن می رسد که این مجموعه بلاگ را سفارشی کنیم وتنظیمات دلخواه خودمان را درخصوص تعداد ستونها نوع طبقه بندی مطالب اعمال نماییم

چگونه میتوانید مجموعه بلاگتان را سفارشی سازید ؟

دراین ویدئوی آموزشی شما میتوانید با سفارشی سازی مجموعه وبلاگتان بیشتر آشنا شوید