راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

freeapar telegram

marketing advertising

mashhadhost

training package by WordPress

 

آموزش درج نام مستعار در جوملا

هدف :

آموزش درج نام مستعار در جوملا

چرا باید درج نام مستعار در جوملا یاد بگیریم؟

دربرخی موارد پیش می آید که مامی خواهیم منویی ایجاد کنیم که کاربر بتواند سریع به صفحه لصلی سایتمان بازگردد در این مواقع می توان نوع منو را از نوع مستعار انتخاب کرد

چگونه میتوان منویی مستعاری در جوملا ایجاد کرد؟

در ویدئوی آموزشی زیر شما یاد می گیرید منوی مستعار دلخواهتان را ایجاد کنید