راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

 ((آموزش طراحی سایت ارزان))

آموزش نصب یک ماژول جدید

هدف :

آموزش نصب یک ماژول جدید

دلیل اهمیت نصب ماژول ها در چیست؟

به فرض مثال شما می خواهید در یک موقعیت دلخواه ماژول تاریخ شمسی را روی سایتتان نصب کنید تاوقتی کاربران به وب سایت شما می آیند بتواند تاریخ را ببینند برای اینکار نیاز دارید که افزونه مربوط به تاریخ شمسی رادانلود کنید و سپس روی وب سایتتان آپلود کنید و در موقعیت دلخواهتان نصب کنید تا کاربران براحتی بتوانند تاریخ هر روز را ببینند

چگونه می توان این کار را انجام داد ؟

درویدئوی آموزشی زیر شما بانحوه نصب ماژول تاریخ شمسی روی وبسایتتان آشنا خواهید شد  

 

نوشتن دیدگاه