راه اندازی کسب وکار اینترنتی با جوملا

freeapar telegram

marketing advertising

mashhadhost

training package by WordPress

 

آموزش نصب یک ماژول جدید

هدف :

آموزش نصب یک ماژول جدید

دلیل اهمیت نصب ماژول ها در چیست؟

به فرض مثال شما می خواهید در یک موقعیت دلخواه ماژول تاریخ شمسی را روی سایتتان نصب کنید تاوقتی کاربران به وب سایت شما می آیند بتواند تاریخ را ببینند برای اینکار نیاز دارید که افزونه مربوط به تاریخ شمسی رادانلود کنید و سپس روی وب سایتتان آپلود کنید و در موقعیت دلخواهتان نصب کنید تا کاربران براحتی بتوانند تاریخ هر روز را ببینند

چگونه می توان این کار را انجام داد ؟

درویدئوی آموزشی زیر شما بانحوه نصب ماژول تاریخ شمسی روی وبسایتتان آشنا خواهید شد